Impuls

Klasyczna rozgrzewka. Wszyscy stoją w kole. Jeden gracz zaczyna klasząc w kierunku osoby po prawej i ta osoba raz klaszcze w kierunku osoby po jej prawej.

Grajcie w to aż klaśnięcia będą wychodziły całkiem fajnie. Potem powiedz grupie, że mogą podać klaśnięcie w drugą stronę. Spróbuj i zobacz jaki to wprowadza chaos.

Odmiany

Spróbuj następujących odmian:

  • gdy osoba dostaje impus, musi najpierw klaśnięciem go odebrać i dopiero podać klaśnięciem dalej
  • przekazuj impuls wysoko (nad głową) lub nisko (schylając się)
  • połącz dwie powyższe opcje
  • Spróbuj klaskać dwa, trzy lub cztery razy przy przekazywaniu impulsu. Wprowadź ruch (klaśnij 4 razy, nisko do wysokiego)
  • Spróbuj klaskać jednocześnie w dwie, trzy lub nawet 4 osoby jednocześnie.
  • Wprowadź unik – osoba kuca i impuls przechodzi na kolejną osobę na kole.

Zobacz też Jednoczesne klaskanie i Impuls Tak-Nie.

Zobacz też: Ręce.

Angielska nazwa ćwiczenia: Pass Clap

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Impuls została wyłączona

Grupowe zatrzymanie

Wszyscy zaczynają chodzić po sali. Dowolny gracz może się zatrzymać w dowolnym momencie. Gdy tylko jedna osoba zatrzyma się, pozostałe osoby też muszą się zatrzymać. Gdy wszyscy staną, znów zacznijcie chodzić.

Oczywiście chodzi o to by zatrzymać się jak najszybciej.

Odmiany

Pozwól graczom wydawać dźwięki, nucić, gwizdać podczas chodzenia. Im głośniej, tym cięższe staje się to ćwiczenie. Zobacz też: Grupowe chodzenie

Angielska nazwa ćwiczenia: Group Freeze

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Grupowe zatrzymanie została wyłączona

Grupowe chodzenie

Każdy gracz znajduje sobie miejsce w sali, przypilnuj, by każdy gracz widział pozostałych. Gdy dasz znak, dokładnie jedna osoba zaczyna chodzić. Kiedy ta osoba się zatrzyma, kolejna tylko jedna osoba zaczyna iść.

Stopniowo zwiększaj liczbę graczy chodzących. Zobacz też Grupowe zatrzymanie.

Angielska nazwa ćwiczenia: Walking by Numbers

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Grupowe chodzenie została wyłączona

Dąb zupa dębowa

Głupia gra na koncentrację i świetna rozgrzewka. Gracze stoją w kole. Liczcie po kolei, ale:

  • każda liczba podzielna przez trzy lub zawierająca cyfrę 3 (jak 13) staje się „Dębem”
  • każda liczba podzielna przez 7 lub zawierająca 7 (jak 17)  staje się „Zupą Dębową”
  • przy każdej liczbie podzielnej przez 3 i 7 jednocześnie (jak 21) lub zawierającej 3 i 7 (jak 37 i 73) mówi się „Dąb zupa dębowa”.

Każdy gracz, który się pomyli i powie „Dąb dupa dębowa” staje przed Plutonem egzekucyjnym.

Można też wykorzystać inne łamańce językowe, byle by były krótkie i łatwe do zapamiętania.

Angielska nazwa ćwiczenia: Fuzzy Ducky

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Dąb zupa dębowa została wyłączona

Pokój

To ćwiczenie grupowe na budowanie otoczenia. Jeden gracz zaczyna wchodząc do „przestrzeni” przez „drzwi”, a potem wychodzi z przestrzeni przez te same lub inne drzwi. Drzwi pozostają tam gdzie zostały ustalone, a ich właściwości i wygląd nie zmieniają się.

Potem kolejny gracz wchodzi do tej samej przestrzeni i kładzie pantomimiczny obiekt w tej przestrzeni. Może to zrobić ruchowo (przynosząc, wtaczając czy wciągając obiekt do przestrzeni) lub po prostu używając przedmiotu w przestrzeni, na przykład wieszając płaszcz na wieszaku. Drugi gracz opuszcza pokój, przez jedno z ustanowionych drzwi, lub poprzez nowo ustanowione wyjście.

To się powtarza dopóki każdy gracz nie wniesie czegoś do przestrzeni. Każdy gracz kolejno wchodzący musi ograć wszystkie przedmioty ustanowione przez poprzednich graczy.

Uwagi

Zwracaj uwagę, czy gracze nie Żartują – jeśli ktoś przynosi boomboxa do przestrzeni jednoznacznie określonej jako kościół, chce być śmieszny i przez to niszczy scenkę.

Angielska nazwa ćwiczenia: Group Environment

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Pokój została wyłączona

Liczenie bez powtórzeń

Dobre ćwiczenie na koncentrację.

Wszyscy stoją w kole. Wspólnie muszą policzyć do dziesięciu. Dowolny gracz może zacząć od ‚1’. Potem kolejny dowolny gracz może powiedzieć ‚2’, itd. Jeśli dwóch graczy powie liczbę w tym samym czasie wszyscy zaczynają od początku.

Angielska nazwa gry: No Doubles 1-10

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Liczenie bez powtórzeń została wyłączona

Koło koncentracji

Gracze stoją w kole. Ponumeruj ich zaczynając od dowolnego gracza. Gracze ustalają rytm, na przykład poprzez machanie lewą ręką w górę i w dół. Gracz z numerem 1 zaczyna. Kiedy ma rękę w górze krzyczy lub rzuca w górę numer. Gracz z tym numerem musi odrzucić numer w następnym takcie.
Gracze, którzy się pomylą (nie poznają swojego numerka) lub przerwą rytm idą na koniec koła, a to zmienia numerki kilk graczom. Zacznijcie ponownie od gracza z numerem 1. Zobacz też Big Booty.

Angielska nazwa gry: Concentration Circle

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Koło koncentracji została wyłączona

Imiona

Świetna gra do nauki imion.
Wszyscy stoją lub siedzą w kole. Jedna osoba (A) zaczyna mówiąc jakieś imię (B). W tym momencie A zaczyna iść w stronę B. Zanim A dotrze do B, B musi powiedzieć inne imię (C), więc B zwalnia miejsce, w które wchodzi osoba A. Osoba C mówi imię kolejnej osoby i zaczyna iść w jej kierunku, by osoba B mogła wejść na miejsce osoby C.

Odmiany

Zamiast mówić imion gracze mogą wybrać kolejnego gracza poprzez kontakt wzrokowy (i kiwnięcie potwierdzające kontakt). To wymaga dużej koncentracji. Zobacz też: Chono.

Jeśli grupa jest odpowiednio duża można wprowadzić dwa cykle.

Angielska nazwa gry: Cross Circle

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Imiona została wyłączona

Liczenie do trzech

Wszyscy gracze są w parach twarzą do siebie. Będziemy liczyć do trzech, każdy gracz po jednej cyfrze, i tak cały czas. Tak więc pierwszy gracz będzie mówił raz, trzy, dwa, raz, trzy, itd.
Gdy już załapią, zamieńcie ‚raz’ na pstryknięcie palcami.
Gdy to załapią, zamieńcie ‚dwa’ na klaśnięcie.
W końcu zamieńcie ‚trzy’ na tupnięcie.
Zagrajcie to w szybkim tempie!

Angielska nazwa gry: Clap Snap Stamp

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Liczenie do trzech została wyłączona

Chono

Gracze stoją w kole. Jedna osoba zaczyna patrząc na inną osobę na kole. Osoba druga mówi do pierwszej „Chono”. Pierwsza zaczyna iść w kierunku drugiej. W tym czasie druga osoba patrzy w kierunku innej osoby, która po nawiązaniu kontaktu wzrokowego mówi „Chono”. Osoba druga zaczyna iść w kierunku trzeciej, a pierwsza zajmuje miejsce drugiej. Powtarzać do znudzenia lub pomyłki.

Kategoria: Gry | Możliwość komentowania Chono została wyłączona