Unikanie

Unikanie to akceptowanie ofert, ale nierobienie z nimi nic więcej.

Przykładami są:

  • Zadawanie otwartych Pytań i przez to pozostawienie decyzji o akcji innemu graczowi.
  • Lanie wody, kręcenie się w kółko bez wykonania jakiejkolwiek akcji.


Opublikowano 27-01-2010 przez admin in category "Słownik