Szukanie Gry

„Gra” to raczej niejasny termin często używany w improwizacji, ale rzadko precyzyjnie zdefiniowany, chociaż często poszukiwany. Oto kilka mniej lub bardziej klasycznych definicji. Są oczywiście inne i jeśli uważasz, że znalazłeś lepszą definicję, wyślij ją nam.

Gra to coś interesującego, unikalnego, dziwnego w scenie, związek pomiędzy postaciami lub wszechświat, w któym scena i postaci przebywają.

Gra to forma interakcji.

„Gra sceny” to wzajemne oddziaływanie potrzeb i zachcianek dwóch graczy.

Szukanie gry to określenie formy interesującej interakcji i uwydatnianie tego.

Niektórzy twierdzą, że „gra” to najważniejsza rzecz, która sprawia, że scenka jest śmieszna. Inni natomiast twierdzą, że żart jest produktem ubocznym gry i jako produkt uboczny często wywiera na nas wrażenie śmiechu.

Niektórzy tworzą związek pomiędzy postaciami a „grą” są wzajemnie wyjątkowe. Według tego, Szukanie związku to spowalnianie pracy nad scenką przy jednoczesnym większym zaangażowaniu w nią i szuaknie Gry jest szybsze i celniejsze. Inni twierdzą, że obie te rzeczy są jednakie w następujący sposób: nikt nie jest w stanie brać udziału w porządnej grze, która może być powtórzona w jakiejkolwiek formie improwizowanej czy formacie bez Związku. Jednocześnie nikt nie może zrobić ze związku elementu głównego scenki bez gry, wokół której scenka by się budowała.

Podsumowując, nie ma konsensusu odnośnie Gry i tego Jak Ją Znaleźć.


Opublikowano 18-01-2010 przez admin in category "Słownik