Pytania

Pytania są zwykle niemile widziane, chociaż nie zawsze są czymś złym. Pytanie, które nie podaje informacji i przerzuca odpowiedzialność za akcję/historię na innych graczy jest formą Unikania. Ale pytanie, które wprowadza mnóstwo informacji o tym, jak historia może toczyć się dale może być bardzo pomocne – zakładając oczywiście, że odpowiedź na pytanie będzie pozytywna, jako Akceptowanie informacji w pytaniu.

Patrz Tylko pytania.


Opublikowano 25-01-2010 przez admin in category "Słownik