Oferta

Dowolna akcja lub dialog, który może poruszyć historię do przodu. Zwykle dobra rzecz. Oferty powinny być akceptowane.

Mocna oferta to oferta, która jasno nadaje kierunek, w który scenka może ewoluować. Otwarta oferta to oferta, która zostawia wiele możliwych kierunków scenki, w które może pójść akcja.


Opublikowano 25-01-2010 przez admin in category "Słownik