Ty

Wszyscy stoją w kole i podnoszą prawą rękę. Pierwsza osoba wskazuje osobę na kole ręką i mówi „ty”. Dzieje się to aż wszyscy opuszczą rękę, a ostatnia osoba wskaże pierwszą, zamykając koło. Ważne: Ten układ się nie zmienia. Powtarzaj dopóki wszyscy będą się czuli z tym dobrze. Potem zmień miejsca na kole. Powtórz układ. Zamknij oczy i powtórz układ.

Kiedy wszyscy będą się z tym czyli dobre podnieś znów rękę. Ta sama pierwsza osoba zaczyna. Nazwij kategorię: program telewizyjny, jedzenie, cokolwiek. Nie wskazuj osoby, którą wskazałeś ostatnio. Kiedy wszyscy będą się czuli dobrze z tym układem, zacznij oba jednocześnie. Zacznij od „ty” i potem dodaj drugi układ. (przykładowo: „ty, ty, ty, fasola, ty, pizza, ty, itd.)

Jeśli czujesz, że to staje się zbyt łatwe, dodaj trzeci układ, zmień miejsca na kole, zamknij oczy.

Odmiany

Większym wyzwaniem jest zaczęcie od dwóch układów a potem dodanie układu wskazywania osoby i mówienia imienia osoby po twojej prawej. Kiedy ten układ zostanie opanowany, zmień miejsca na kole.

Jeszcze bardziej skomplikowane: wprowadź drugi układ wskazując graczy. Kiedy układ zostanie opanowany, gracze kolejno zajmują miejsce na kole „kolejnego” gracza. Kiedy ktoś zajmie miejsce gracza, ten gracz idzie do kolejnej osoby i zajmuje jej miejsce. Powtarzać jednocześnie z innymi układami.

Zobacz też: Litera cyfra imię, Trzy serie

Angielska nazwa ćwiczenia: You


Opublikowano 13-07-2013 przez admin in category "Gry