Impuls

Klasyczna rozgrzewka. Wszyscy stoją w kole. Jeden gracz zaczyna klasząc w kierunku osoby po prawej i ta osoba raz klaszcze w kierunku osoby po jej prawej.

Grajcie w to aż klaśnięcia będą wychodziły całkiem fajnie. Potem powiedz grupie, że mogą podać klaśnięcie w drugą stronę. Spróbuj i zobacz jaki to wprowadza chaos.

Odmiany

Spróbuj następujących odmian:

  • gdy osoba dostaje impus, musi najpierw klaśnięciem go odebrać i dopiero podać klaśnięciem dalej
  • przekazuj impuls wysoko (nad głową) lub nisko (schylając się)
  • połącz dwie powyższe opcje
  • Spróbuj klaskać dwa, trzy lub cztery razy przy przekazywaniu impulsu. Wprowadź ruch (klaśnij 4 razy, nisko do wysokiego)
  • Spróbuj klaskać jednocześnie w dwie, trzy lub nawet 4 osoby jednocześnie.
  • Wprowadź unik – osoba kuca i impuls przechodzi na kolejną osobę na kole.

Zobacz też Jednoczesne klaskanie i Impuls Tak-Nie.

Zobacz też: Ręce.

Angielska nazwa ćwiczenia: Pass Clap

Tagi: , , ,

Opublikowano 08-07-2013 przez admin in category "Gry