Drzwi

Wspaniałe ćwiczenie wprowadzające do budowania otoczenia i platformy. Gracze stoją w dwóch rzędach. Dwóch graczy na przedzie odgrywa ćwiczenie, reszta patrzy.

Gracz 1 ustanawia (część) platformy poprzez pantomimiczne przejście przez drzwi. Jak tylko gracz 2 ma pomysł gdzie gracz 1 może być, wchodzi do scenki i mówi kwestię wyrażającą gdzie są. Gracz 1 odpowiada graczowi 2 potwierdzając ofertę gracza 2. Na tym kończy się scenka.
Publiczność powinna wiedzieć po tych dwóch kwestiach gdzie są gracze, kim są lub jaki jest związek pomiędzy nimi.

Zobacz też: Otoczenie w trzech kwestiach. Zobacz też: Pokój.

Angielska nazwa gry: Doors

Tagi: , ,

Opublikowano 12-05-2012 przez admin in category "Gry